Historie

aadigo.dk > Historie

 

Historie11-9-2021

Klubmesterskab. Klubmester blev Thomas Sørensen - 2. plads Claus Andersen - 3. plads: Hans Peter Langkilde Hansen

04-07-2021

Det var et stort chok, da vi fik at vide at Per Hermann Matzen ikke længer er i blandt os. Per var klubbens grundlægger, han var formand, han var klubbens ånd, han var klubbens ildsjæl, han vil altid være savnet.

15-06-2021

Ordinær generalforsamling. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Per Hermann Matzen

Næstformand: Egon Karlsen

Kasserer: Claus Andersen

20-03-2021

Klubben sponsorerer et frugttræ i Stubbæk Naturpark

16-03-2021

Vi indleder, i sammenarbejde med DGI en kampagne vi kalder Introforløb Aabenraa Disc Golf

Et forløb, hvor deltagerne køber en Disc, gennem os, og får 3 * 1½ timers intro til vores dejlige sport.

Læs mere på Introforløb Disc Golf

24-02-2021

Aabenraa Disc Golf bliver medlem af DGI

25-02-2020

Aabenraa Disc Golf afholder sin første ordinere generalforsamling.

Efter generalfrosamlingen kostituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Per Hermann Matzen

Næstformand: Uffe Leisner

Kasserer: Claus Andersen

01-01-2020

Der sker hærværk på vores info-tavle. Glasset er smadret og og der er et firkantet hul i bagpladen.
Der besluttes at tavlen fremover nedtages i efteråret og sættes op igen i foråret.

24-11-2019

Der spilles om de første Klubmesterskaber i Aabenraa Disc Golf.

Læs mere på Klubmesterskaber 2019

27-04-2019

Tee-steder på hul 1, 2, 4, 6 er blevet etableret. Alle disse har nu rød, gul og hvid tee.

Tee-stederne er markeret med 2 farvede fliser der er lagt ned i græsset. Flisernes forkant danner kastelinien, hvorfra et hul startes.

22-03-2019

De sidste kurve bliver monteret og dermed er alle 6 kurve på Høje Kolstrup banen klar til brug.

20-02-2019

Aabenraa Disc Golf får leveret kurve til Høje Kolstrup banen.

Der bliver ligeledes leveret en mobile kurv og 60 disce, der kan bruges til træning, åben hus osv.

10-12-2018

Bestyrelsen konstituerer sig:

Formand: Uffe Leisner

Næstformand: Hans Peder Thomsen

Kasserer: Per Hermann Matzen

09-12-2018

Stiftende generalforsamling.